úterý 16. ledna 2018

Černobílá výzva - den třetí
Ještě že v pravidlech výzvy není nic o tom, že musí být fotky každý den. Nebo alespoň jsem si já vyložila, že sedmí dní neznamená sedm po sobě jdoucích dní
.